Beschikbaarheid

Over hoe je meestal de dokter bereikt. Op spreekuur natuurlijk. En telefonisch voor huisbezoeken of uitslagen.

/spreekuren

/afspraken

 Wachtdienst artsen bij afwezigheid, maar ook van apotheek, tandarts, teleonthaal...
12 juli tot 27 juli 2017

Waarnemende artsen:

Dr Bart Christiaens, Veltem,  tel. 0495 22 89 81

Dr Johan Stessens, Winksele, tel. 016 48 00 95

beiden na afspraak