Herent

Herent    De officiĆ«le website van de gemeente. Voor wat kan je terecht op het gemeentehuis? Verwijzingen naar de verschillende diensten en voor wat ze bevoegd zijn. Wat is de actualiteit in de gemeente, wat wordt gepland? Enz. Ook heel wat links naar verenigingen die aktief zijn in de gemeente, naar handelaren en veel meer.

De Wildeman    Uitstekende programmakeuze, blijkbaar meer bekend buiten Herent...

Rusthuis Betlehem    Ouderen blijven hier in hun eigen gemeente, als het thuis niet meer alleen kan.

Provincie Vlaams-Brabant    Niet alleen over welzijn en gezondheid, maar ook over wonen en milieu, vrije tijd en cultuur, toerisme, verkeer en mobiliteit, onderwijs, economie en landbouw.