Medisch Dossier

GLOBAAL MEDISCH DOSSIER


In een medisch dossier wordt alle relevante medische informatie die over u bekend is samengebracht, met de verslagen van specialisten die u raadpleegde. Dit gebeurt sinds jaar en dag voor alle patiënten.
Recent creëerde de overheid het begrip ‘globaal medisch dossier’ (GMD). Dit betekent dat u uw huisarts vraagt uw medisch dossier te beheren en te coördineren. U vraagt dan gelijk ook aan alle artsen die u behandelen de huisarts een medisch verslag te bezorgen. Zo blijft uw dossier volledig, voorkomt u overbodige onderzoeken en verbetert de communicatie tussen de zorgverstrekkers.
Het ziekenfonds kan u een kaartje bezorgen dat u kan voorleggen aan de zorgverstrekkers die u raadpleegt. Het is meteen ook een geheugen-steuntje om te weten wanneer uw GMD moet hernieuwd worden: elk jaar.
Het GMD wordt financieel aangemoedigd door een vermindering van 30% op het remgeld voor raadpleging en wat minder voor huisbezoeken.
75-plussers hebben nog wat minder remgeld bij huisbezoek.
Voor het beheer van een GMD betaalt u naast het gewone ereloon eenmaal per jaar bijkomend 30.00 €€, volledig terugbetaald.
Toch nog belangrijk: u behoudt nog altijd de vrijheid een andere huisarts of specialist te raadplegen, maar liefst toch met verslag voor uw globaal medisch dossier!


THUISDOSSIER

Op uw verzoek wordt een thuisdossier opgemaakt. Dit bevat de relevante gegevens omtrent uw gezondheid. Het is uitsluitend uw eigendom en is door niemand opeisbaar. U kan het tonen aan artsen die u behandelen tijdens wachtdienst of bij onverwachte hospitalisatie.
Het geeft u gelijk ook inzage in uw medisch dossier. Wil het dan ook nalezen en zonodig correcties laten aanbrengen.