Praktijkfolder

Dr. KAREL DE KOKER                               Tel: 016 22 13 36 
                                                                                 
Wilselsesteenweg 31            
3020           HERENT
RIZIV: 1-03048-63-003

SPREEKUREN


               Maandag       Dinsdag       Woensdag       Donderdag        Vrijdag
Morgen    9-10.30        9-10.30         9-10.30           9-10.30           9-10.30
Avond      18-19.30                           18-19.30                                18-19.30     

Ook na telefonische afspraak. U belt daartoe het best tussen 9 en 11 uur.
Baby's tot 12 maanden genieten voorrang, de raadpleging kan daarbij echter niet uitgebreid worden tot de begeleiders!


PARKEREN

Kan ook achter het gemeentehuis of achter de vroegere bibliotheek (Schoolstraat).


HUISBEZOEKEN

Het liefst aan te vragen tussen 9 en 11 uur: dit vergemakkelijkt de werkverdeling en u doet er mij een groot genoegen mee. Dringende huisbezoeken kunnen natuurlijk altijd. Aangezien ze de raadpleging en het dagschema aardig in de war kunnen sturen, verzoek ik u vriendelijk spoedbezoeken alleen te vragen voor ernstige gevallen.
Chronische patiënten worden gewoonlijk later op de dag bezocht, tenzij natuurlijk voor een bloedname.
Bloedname aan huis gebeurt tussen 11 en 12 uur, tenzij anders afgesproken. Een licht ontbijt is dan geen bezwaar.

TELEFONISCH CONTACT

Wilt u mij persoonlijk aan de telefoon, b.v. voor uitslagen, dan telefoneert u het best: ’s morgens tussen 9 en 11 uur, en op maandag, woensdag en vrijdag óók tussen 18.15 en 19.45 u.


 WAT BETAAL IK MIJN DOKTER

Aard verstrekking
Codenummer
Ereloon
TerugbetalingGewoon
WIGW
Raadpleging
101076
22.67
16.86/18.61
21.18/21.63
Huisbezoek*
103132
34.03
22.12/25.70
31.38/32.18
Spoedbezoek
104215
45.27
30.59
41.13
Nachtbezoek
104230
78.27
51.99
72.09
Weekendbezoek
104252
51.05
34.41
46.64
Raadpl. weekend
102410
34.01
25.48
31.79
Raadpl. nacht
102432
45.35
33.59
42.34
GMD
102771
27.76
27.76
27.76

De dubbele terugbetalingstarieven dienen gelezen als zonder/met globaal medisch dossier.
*Voor 75-plussers en chronisch zieken.
Al deze bedragen waren geldig op  01/01/10!

Wat kost zorg?    geeft aktuele informatie over erelonen van huisartsen en specialisten.


GLOBAAL MEDISCH DOSSIER


In een medisch dossier wordt alle relevante medische informatie die over u bekend is samengebracht, met de verslagen van specialisten die u raadpleegde. Dit gebeurt sinds jaar en dag voor alle patiënten.
Recent creëerde de overheid het begrip ‘globaal medisch dossier’ (GMD). Dit betekent dat u uw huisarts vraagt uw medisch dossier te beheren en te coördineren. U vraagt dan gelijk ook aan alle artsen die u behandelen de huisarts een medisch verslag te bezorgen. Zo blijft uw dossier volledig, voorkomt u overbodige onderzoeken en verbetert de communicatie tussen de zorgverstrekkers.
Het ziekenfonds kan u een kaartje bezorgen dat u kan voorleggen aan de zorgverstrekkers die u raadpleegt. Het is meteen ook een geheugen-steuntje om te weten wanneer uw GMD moet hernieuwd worden: elk jaar.
Het GMD wordt financieel aangemoedigd door een vermindering van 30% op het remgeld voor raadpleging en wat minder voor huisbezoeken.
75-plussers hebben nog wat minder remgeld bij huisbezoek.
Voor het beheer van een GMD betaalt u naast het gewone ereloon eenmaal per jaar bijkomend 30 €, volledig terugbetaald.
Toch nog belangrijk: u behoudt nog altijd de vrijheid een andere huisarts of specialist te raadplegen, maar liefst toch met verslag voor uw globaal medisch dossier.

THUISDOSSIER

Op uw verzoek wordt een thuisdossier opgemaakt. Dit bevat de relevante gegevens omtrent uw gezondheid. Het is uitsluitend uw eigendom en is door niemand opeisbaar. U kan het tonen aan artsen die u behandelen tijdens wachtdienst of bij onverwachte hospitalisatie.
Het geeft u gelijk ook inzage in uw medisch dossier. Wil het dan ook nalezen en zonodig correcties laten aanbrengen.

WACHTDIENSTEN

Wanneer u beroep dient te doen op de dokter met wachtdienst, laat dan niet na alle nuttige gegevens te verschaffen omtrent uw voorgeschiedenis. Eventueel kunt u de dokter met dienst verzoeken een bericht na te laten voor uw huisarts, zo hij/zij dat al niet uit eigen beweging doet.
Bij dringende hospitalisatie kan het nuttig zijn mij te verwittigen. Dan kan, indien nodig, onmiddellijk contact worden opgenomen met u of met de behandelende artsen. In UZ-GHB kan u ook een formulier ondertekenen dat mij toelaat uw medisch dossier via sterk beveiligd internet in te kijken.
Wachtdienst: 070 25 70 25

Wanneer u denkt dat VERWIJZING NAAR EEN SPECIALIST nuttig is kunt u dat gerust zeggen. Samen kunnen we dan de noodzaak overwegen, de meest aangewezen specialist uitzoeken, en ook en vooral een verwijsbrief met eventuele belangrijke informatie over voorgaande onderzoeken  meegeven.Wanneer u uit eigen beweging een specialist raadpleegt, vraag hem dan mij een verslag toe te sturen. Zo blijft uw medisch dossier gecentraliseerd en worden overtollige latere onderzoeken vermeden.

ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN (zoals acupunctuur, homeopathie, kruidengeneeskunde, huismiddelen) zijn geen taboe. Het is voor beide partijen interessant te weten dat u er gebruik van maakt.

RESULTATEN VAN BIJKOMENDE ONDERZOEKEN zoals bloedonderzoeken, radiografieën en specialistische onderzoeken worden in de regel niet thuisbezorgd.

Wilt u niet vergeten hierover met mij contact op te nemen: alleen zo vermijdt u dat belangrijke zaken aan verdere behandeling of controle ontsnappen. Een telefoontje of even langslopen volstaan. Alleen als het noodzakelijk is wordt u uitgenodigd voor verdere bespreking of behandeling op het spreekuur.


Heel wat aandoeningen vereisen slechts één raadpleging, daar het normale verloop van de aandoening/klacht laat voorzien dat alles na enkele dagen, met of zonder behandeling, voorbij zal zijn. Er wordt dan ook dikwijls GEEN KONTROLEONDERZOEK afgesproken.
Dit kan natuurlijk alleen maar wanneer u zelf een stuk verantwoordelijkheid voor uw gezondheid wil nemen. Ziekten kunnen immers onvoorzien anders verlopen. Zij vereisen dan een andere behandeling of bijkomend onderzoek. Vooral bij baby’s of bejaarden kunnen, vanwege hun geringer aanpassingsvermogen, snel onverwachte veranderingen in het ziekteverloop voorkomen. KONTAKTEER MIJ DAN OOK OPNIEUW bij ongewoon verloop van de ziekte!

RÖNTGENFOTO'S kunt u het best zelf thuis bewaren. Als ik er zelf niet om denk, vraag ze me dan gerust. Bewaar ze op een droge plaats, anders gaan ze aan elkaar kleven. Gooi ze ook niet weg, zelfs foto's waar niks op te zien valt, blijven nuttig om te vergelijken met eventuele latere foto's.
Duidelijke INFORMATIE OVER UW GEZONDHEID EN BEHANDELING is uw goed recht. Vraag dan ook rustig meer uitleg zo u zich op dat punt tekort gedaan voelt.E-mail: Karel.DeKoker@med.kuleuven.ac.be                      versie 01/01/2010