Wat kost zorg?


Wat betaal je zorgenverstrekkers?    Hierop staan erelonen van huisartsen,specialisten,                      verpleegkundigen, kinesisten, logopedisten enz. En ook de terugbetaling van het ziekenfonds.

Mutualiteiten    Natuurlijk niet alleen voor terugbetaling van gemaakte kosten, maar zij geven ook info en staan hun leden bij.

Christelijke Mutualiteit

Socialistische Mutualiteit

Onafhankelijke Ziekenfondsen

Liberale Mutualiteit Brabant

Neutrale Ziekenfondsen