Wachtdiensten

WACHTDIENSTEN

Wanneer u beroep dient te doen op de dokter met wachtdienst, laat dan niet na alle nuttige gegevens te verschaffen omtrent uw voorgeschiedenis. Eventueel kunt u de dokter met dienst verzoeken een bericht na te laten voor uw huisarts, zo hij/zij dat al niet uit eigen beweging doet.
Bij dringende hospitalisatie kan het nuttig zijn mij te verwittigen. Dan kan, indien nodig, onmiddellijk contact worden opgenomen met u of met de behandelende artsen. In UZ-GHB kan u ook een formulier ondertekenen dat mij toelaat uw medisch dossier via sterk beveiligd internet in te kijken.

Wachtdienst huisartsen:
Bij afwezigheid tijdens het weekend telefoon: 1733

Wachtdienst apotheken                  www.apotheek.be 

Wachtdienst tandartsen: 0903 39969 voor Vlaams Brabant, weekend en feestdagen tussen 9.00 en 18.00 uur.

Tele-onthaal:  wil je dringend een gesprek: tel 106. Zie ook Tele-onthaal  website voor verdere info of online-gesprek.

Preventie van zelfdoding:  tel gratis: 1813
 dringend nummer: 02 649 95 55. Voor verdere info: Preventie Zelfdoding